A kutatás tárgya: a baseball

Vajon mi jut eszébe egy átlagos magyar embernek, ha azt hallja: baseball? A válaszok és az esetleges visszakérdezések nem kis tájékozatlanságról árulkodnak, ezt szerintem bárki alátámaszthatja. Akármelyik magyar baseballjátékos tucatjával tudná sorolni különböző mosolyra fakasztó történeteit.

Egy biztos, a baseball valamilyen amerikai sport, gyakran lehet látni hollywoodi filmekben. Bár ha jobban belegondolok, hirtelen nem is tudom pontosan, hogy melyik is “a kettő” közül: amelyikben hatalmas válltömésekben szaladgálnak egy hosszúkás labdával, időnként keményeket ütközve? Vagy amelyikben egyes emberek dobnak, mások ütnek, valakik meg elkapják mindezt?

Európa szinte minden országában, így hazánkban is a legnagyobb népszerűségnek örvendő labdarúgás alapjaiban különbözik bármely amerikai eredetű sporttól. Ennek igazolására, az okok feltárására számos elmélet született. A kérdés az, hogy ezzel együtt lehetne-e a baseball hazánk tömegesen űzött, kedvelt sportja. Vagy történelmi, földrajzi, kulturális hátterünk – esetleg alulról szemlélve – sporthoz fűződő egyéni igényeink, mentalitásunk eleve lehetetlenné teszik mindezt? Erre a kérdésre próbáltam választ keresni egy kisebb kutatás révén.

2005. októberében készült egy felmérés, amely a baseball hazai ismertségét és észlelését vizsgálta. A cél az volt, hogy kézzel foghatóan, ha úgy tetszik számokba öntve meghatározzam, mi is lapul honfitársaink fejében a sportággal kapcsolatban.

A munkában segítségemre volt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának számos oktatója, különösen a Marketing Tanszék szakmai stábja. A kutatás személyes és részben internetes kérdőíves megkérdezés segítségével készült, önkényes mintaválasztás alapján összesen 150 fős mintán. A felmérés nem reprezentatív, a cél elsősorban az volt, hogy a sportok, kiemelten a baseball jelenlegi és estleges jövőbeli fogyasztói bázisát képező korosztály véleményét sikerüljön felmérni (akik még nyitottak a sportok iránt, de már rendelkeznek némi élettapasztalattal is).

Az elemzés legérdekesebb és legmulattatóbb részeredményeit most megosztanám veletek. Elöljáróban annyit azért elmondanék: a kérdőív úgy lett megalkotva, hogy a válaszadók a lehető legkésőbb döbbenjenek csak rá, hogy valójában baseball a kérdéssor tárgya. Ez azért volt fontos, hogy ne érje a megkérdezetteket semmiféle befolyásoló hatás. A mostani összegzés nem követi ezt a kronológiai sorrendet, itt csupán az érdekességek felsorolása lesz a célom.

A válaszadók legnagyobb hányada, megközelítőleg a fele a baseballal filmekben találkozott, amelyektől jóval lemaradva a televíziós közvetítések követnek. Meglepően, körülbelül kétszer annyian vannak azok, akik személyesen, élőben is láttak már baseball meccset, mint a baseballal soha nem találkozók. Ez utóbbi csoport nagyobb hányada egyébként a 18 év alatti korosztályból került ki.

A válaszadók 16,3 %-a nemcsak hogy találkozott a sportággal, de ki is próbálta. A tapasztalat vegyes. Akik már próbálták a sportot, egyértelműen érthetőbbnek érzik a szabályokat, sokkal kevésbé értékelték durvának, és jelentősen szimpatikusabb számukra a baseball. Ugyanakkor többségüket negatív élmény is érte, mivel kevésbé gondolják élvezhetőnek a játékot, mint a teljes minta átlaga.

A szabályok ismeretét firtatva cirka egyharmaduk válaszolta azt, hogy nagyjából tisztában van a szabályzattal, egyetlen válaszoló merte kijelenteni, hogy ő tökéletesen ismeri a baseball rejtélyeit. Próbára téve a közönséget, feltettem (a talán legegyszerűbb „szakmai jellegű”) kérdést: „Hányan játszák egyszerre a baseballt egy csapatban?”. Az eredmények a leginkább pesszimista várakozásaimat is alulmúlták. A válaszadók nem egészen 9 százaléka tudta helyesen, de fontos megemlíteni, hogy az összes megkérdezett közel harmada (talán elszégyellve magukat…) nem is mert tippelni. Ha az egész mintát veszem alapul, akkor a helyes válaszok aránya alig 6 százalék. A játékot már kipróbáló válaszolók találati aránya némileg jobb, kb. 21 százalékos. És ami a legjobban tetszett: a szabályokat saját állítása szerint tökéletesen ismerő (egyébként pesti férfi) „rajongó” szerint heten.

A nők egyébként sokkal jobban szerepeltek ezen a „teszten”: kétszer akkora hányaduk tudta a helyes választ, mint az erősebb nem képviselői. (és ezt nem véletlenül tettem kisbetűbe…)

Többek közt arra is kíváncsi voltam, hogy az alanyok szerint „létezik-e” hazánkban baseball. Igazán jó aránynak mondható (bár lehetne jobb is…), hogy 53 százalékuk szerint van szervezett bajnokság, míg 43 százalék véleménye az volt, hogy csak hobbi szinten játszák azt. Ami viszont meglepett: a válaszolók 43 százaléka teljesen biztos benne, hogy lakhelyén nem létezik baseballcsapat. Őket jobban megvizsgálva kiderült, hogy majd egynegyedük tévedett…

A veszprémi válaszolók okoztak némi fejtörést. Sokan közülük elképzelhetőnek tartották illetve biztosra vették, hogy létezik városi csapat. Még nagyobb hányaduk viszont biztosan állította, hogy nincs veszprémi együttes. Most az a kérdés, hogy annyira jól informáltak-e, hogy tudnak a Fireballs (remélhetőleg csak) „szünidejéről”, vagy csak egyszerűen jól tippeltek.

A megkérdezettek több mint 76 százaléka szerint egyébként a baseball nem is volt olimpiai sportág a legutóbbi világjátékok alatt. A válaszok alapján hazánkban kb. 40 százalék érzi a baseballt „extrém sportnak”. Ezek után puszta kíváncsiságból megkértem az alanyokat, hogy állítsanak fel sorrendet az alábbi nemzetek közt aszerint, hogy mennyire sikeresek válogatottjaik a baseball területén: Magyarország, Japán, Görögország, Kuba, USA, Románia. A képzeletbeli sorrend az alábbi lett:

 • 1. USA
 • 2. CUB
 • 3. JAP
 • 4. GRE
 • 5. HUN
 • 6. ROM

Nem is olyan rossz, igaz? Készítettem egy ábrát, ezen jól látható, hogy milyen nagy egyetértés volt a sorrend tekintetében (főleg az első és az utolsó hely esetében…). Na de ezt értékelje mindenki saját belátása szerint!

A kutatás legnagyobb részét azonban más sportágakhoz való relációk meghatározása tette ki. Ennek a „krémjét” bemutatnám. Csak röviden.

A válaszoló ebben a szakaszban még nem sejthette, hogy a baseball áll a kérdések középpontjában. Egy ötfokozatú skálán kellett megjelölni, hogy mennyire tartja bonyolultnak, szórakoztatónak, szimpatikusnak stb. az alábbi (egymástól meglehetősen eltérő) sportágakat:

 • labdarúgás
 • profi ökölvívás
 • vízilabda
 • kosárlabda
 • fitness
 • kajak-kenu
 • golf
 • baseball
 • Formula-1

A felmérés célja az volt, hogy az egyes tulajdonságok alapján valamiféle sorrendet lehessen felállítani a sportágak közt, valamint hogy esetleges rokonságot találjak, pl. a baseball és a futball viszonylatában. Másodlagos célként szerepelt, hogy az egyes tulajdonságok közt esetleg valamiféle összefüggést vegyek észre.

A sportágak „nemére” vonatkozó kérdés eredménye szerint a profi ökölvívás után a baseball a legférfiasabb sportág a felsoroltak közül (88 százalék szerint kimondottan az erősebb nem képviselőinek szól). Költség-, felszerelés- és helyigényét tekintve egyaránt a középső harmadban helyezkedik el, de hozzá kell tenni, hogy az átlagosnál költségesebb sportnak érzékelték a válaszolók. A kapott eredmények ún. klaszterelemzése után az alábbi “észlelési térkép” született:

Az egyes színfoltok alatt elhelyezkedő sportok a két vizsgált jellemző alapján erős rokonságot mutatnak.

A sportágak „bonyolultságát” tekintve a baseball kivívta a legnehezebben érthető sport címét, messze megelőzve bármely más induló. Egy további érdekes megállapítás is tehető ebben a témában. A kérdés az volt, hogy az egyes sportoknál inkább az „erő”, vagy inkább az „ész” dominál. Meglepő módon a baseballt bár meglehetősen bonyolultnak érezték a válaszolók, mégsem számít kimondottan észjátéknak. Ezzel kissé kiemelkedik a többi nyolc sportág közül.

Az élvezhetőség szintjének felmérése a baseball esetében nagymértékben megosztotta a megkérdezetteket, ami mögött nagy valószínűséggel a szabályok „ismeretének vagy nem ismeretének” kérdése áll. A 26 év felettiek jóval szórakoztatóbbnak értékelték a baseballt, mint a fiatalabb válaszadók. Felmérve az egyes sportok „durvaságát” kijelenthető, hogy a baseball átlagosan kemény játék, ami meglepő eredmény lehet, ismerve a hozzá ragasztott sztereotípiákat. Az adatok elemzése során egy nem várt összefüggés is kirajzolódott: a sportok élvezhetősége magasabb azoknál a sportoknál, amelyek durvák, kemények.

A sportágak jellemzése a szimpátia szintjének mérésével zárult. A meglehetősen „kellemetlen” sorrend az alábbiak szerint alakult:

Tehát a baseball a golffal egyetemben a legkevésbé szimpatikus játékok kettősét alkotja…

A kifejezetten negatív eredményt valamelyest enyhíti a tény, hogy sportot jobban ismerő, a szabályokkal némileg jobban tisztában levő 26 év feletti korosztály körében ezen index értéke jóval magasabb.

Befejezésként néhány „csemege”: a feladat nyitott mondatok befejezése volt, ki-ki a saját elképzelése szerint, egyéni szóhasználattal.

A baseball lényege, hogy…

Első helyen a hazafutás, homerun vagy ezekhez hasonló ilyen-olyan körülírások (…) végeztek. A dobás, ütés, futás kombinációi szintén gyakran megjelentek. Viszonylag sokan fel tudták vázolni a játék valódi lényegét, legalábbis jó úton jártak afelé.

Különdíjasok:

 • … üss és fuss.
 • … a csapatból minél többen be tudjanak futni a házba.
 • … a játékos … fusson mint a gép.
 • … átkerüljön a labda az ellenfél kapujába.
 • … gólt rúgjanak az ellenfél kapujába.
 • … befuss a labdával a vonal mögé.
 • … egyik csapat a másik térfelén túlra vigye a labdát.
 • … kivinni előbb az ellenfél oldalára a labdát.
 • … az ellenfél alapvonala mögé juttassák a labdát emberi érintés mellett.
 • … a labda visszalövése.
 • … minél több.
 • … győzz!
 • … a meccs végén szétverik egymás fejét az ütővel.

Egy tipikus baseballjátékos…

„… jó nagyot tud köpni”. (nem vicc, tényleg a köpködés volt az egyik leggyakrabban előforduló válasz, szoros összefüggésben a rágógumi vagy a dohány rágásával…) Volt aki egyszerűen csak ennyit írt: „tuskó”. Egy másik gyakori válasz volt, hogy bajuszos. Az átlag azonban (csak hogy megnyugodjatok) gyorsnak, erősnek és jó dobónak képzeli el a baseball-játékosokat, akik jó reflexekkel és labdaérzékkel rendelkeznek, és remek csapatjátékosok. Egyes női válaszadók tovább mentek: jóképűnek, izmosnak, magasnak képzelték el a játékosokat, különösen gyakran emlegetve a feszülő nadrágokat… Csoda ezek után, hogy a nők jobban tudták, hogy hányan játszanak egy csapatban?

Best of:

 • … gladiátor.
 • … zömök, zöld ruhát visel, rövid hajú, erős testalkatú, nem túl okos.
 • … csíkos pólóban van, hosszú fehér zokni + viccesen rövidnadrág.
 • … -nak van baseball-sapkája, és a földre köpköd, miután megigazította nemi szervét.
 • … vakarja a ….
 • … -nak van fogvédője, ill. kevés foga.
 • … jól kitömött szerelésben játszik.
 • … Babe Ruth.
 • … olyan mint Tom Selleck.
 • … kubai emigráns.
 • … nem bandzsa.
 • … szemkoordinációja tökéletes.

31 thoughts on “A kutatás tárgya: a baseball

 1. Mike32

  Uram! Ez egyszerűen remek lett…:) De komolyan… Megjelent ez az írás más fórumon is? Kiváncsi lennék miket reagátak rá az emberek…

 2. Brecsi

  Minden elismerésem. Nem lehetne a teljes anyagot (gondolom szakdolgozat, diploma munka) feltenni valahova? (baseball.hu-ra én fel tudom rakni)

 3. ines

  :o) Nem is tudom, hogy keveredtem ide, de igen élvezhető volt. Kíváncsi lennék a kihagyott részekre is.
  Hányan vannak egy csapatban?

 4. m08x

  Jó vagy Bazsi!
  Ezt így kell csinálni!
  Üdv a családnak!
  (Tesód felmérése a baseballosok serüléseiről stb nem kerül fel)

 5. gabesz

  m08x nem kevered a balázst valakivel?
  én vagyok a tesója, de azon kívül hogy eltört a kezem tavasszal, nem mértem fel sérüléseket
  Anyuék is puszilnak :))

 6. Gida

  Halli!!!

  Hé szerintem is jó fogalmazvány:)És a témaválasztás is remek;)…ha én lennék a tanárod tuti 5öst adnék:)
  Itt a “különdíjas” kategóriában van pár mókás megjegyzés:)))
  JóÉjt!!!

 7. boci

  Egy tipikus baseballjátékos… gladiátor, zömök, rövid hajú, erős testalkatú,
  olyan mint Tom Selleck. … kubai emigráns…
  Mintha az lett volna a feladat, hogy ird körbe bocit!! :-))) (mármint nem úgy, ahogy a Doszpot szokta)

 8. Ubi

  Balazs az “… üss és fuss. ” az azer kulondijas mer Ti ijet mostanaban nem csinaltok?
  Gabesz, puszi anyueknak… jo a naci?

 9. razgon

  Azért érdekes, hogy mennyien hordanak baseball sapkát ebben az országban, magáról a játékról meg egy hangot sem tudnak…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük